Chuỗi liên kết nuôi hàu của bavabi – mô hình nông nghiệp 4.0 trong tương lai

Chuỗi liên kết nuôi hàu của Bavabi – Mô hình nông nghiệp 4.0 trong tương lai

Thực tế ngành nuôi hàu tại Vân_Đồn hiện nay chủ yếu là quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ, manh mún, rời rạc, chưa kiểm soát được con giống, thiếu kinh nghiệm sản xuất, quản lý, công nghệ nôi lạc hậu, năng suất thấp.

Chuỗi liên kết sản xuất (Con giống – Hạ tầng nuôi – Chuyển giao công nghệ nuôi – Giám sát và thu mua) là xu thế phát triển tất yếu của nông nghiệp hiện đại nói chung và của ngành nuôi #hàu nói riêng.

Bavabi mong muốn tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất với sự tham gia của 4 bên (Nhà quản lý – Nhà nông – Nhà nghiên cứu – Nhà doanh nghiệp) để tạo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng cao cho công tác chế biến sâu, nhằm chủ động nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước.

Mô hình chuỗi liên kết nuôi hàu do Bavabi thực hiện trên nền tảng mô hình nông nghiệp 4.0 bao gồm:

✅ Bavabi sẽ cung cấp giống hàu: Giống đảm bảo chất lượng cao được chuyển giao từ Nhật Bản cung cấp cho các hộ nông dân tham gia chuỗi nuôi hàu, Công ty cam kết bảo hành con giống đạt yêu cầu.
✅ Bavabi sẽ cung cấp hạ tầng nuôi đảm bảo năng suất cao, quy mô lớn, thân thiện với môi trường

✅ Bavabi sẽ chuyển giao công nghệ nuôi tiến tiến, giám sát quá trình nuôi theo công nghệ hiện đại đảm bảo năng suất và chất lượng cao.

✅ Bavabi sẽ đưa ra khuyến cáo các hộ nuôi về thời điểm thu hoạch đảm bảo con hàu thu hoạch đạt chất lượng cao nhất. Định giá thu mua cạnh tranh, ký hợp đồng và đặt cọc trước khi thu hoạch với các hộ nuôi.

✅ Tương tác giữa các bên trong chuỗi liên kết sản xuất của Bavabi đảm bảo tính độc lập, minh bạch, tự động trên nền tảng di động, sử dụng dễ dàng.

Facebook Comments

1900 2323 25