Lập trình wordpress

HÀU SỮA TƯƠI NGUYÊN CON BAVABI CHƯA RỬA

    • Tên sản phẩm: Hàu tươi đất BAVABI (chưa rửa)
    • Loại sản phẩm: Thực phẩm tươi sống
    • Mô tả sản phẩm: Hàu sữa tươi đất được lựa chọn những con đạt tiêu chuẩn xuất khẩu size 10 – 12 con/kg, hàu sữa BAVABI được nuôi tại vùng quy hoạch biển Vân Đồn – Quảng Ninh, nơi được coi là thủ phủ của Hàu. Đặc biệt, quá trình nuôi trồng được giám sát bởi Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, đảm bảo xuất ra những con hàu tươi ngon và chất lượng.
    0971900688