RUỘT HÀU SỮA THÁI BÌNH DƯƠNG BAVABI

    • Tên sản phẩm: Ruột Hàu
    • Loại sản phẩm: Thực phẩm chế biến
    • Mô tả sản phẩm: Sử dụng công nghệ chế biến hiện đại để sản xuất ra Ruột hàu tươi ngon đảm bảo chất lượng sản phẩm.
    Danh mục:
    0971900688